Fusijama

Af Johannes V. Jensen (1907)Den lykkeligste Oplevelse jeg har haft var på Søen udfor Japan; jeg mindes ikke nogen virkelig Begivenhed siden. Jeg vågnede tidligt om Morgenen før Solopgang, ved at Vinden luftede ind i Kahytten, og ved at jeg i Søvne løb så fuld af Glæde, at jeg ikke kunde blive liggende ned, og da jeg så ud af det åbne Koøje, stod der ligesom en høj dejlig Sky lige for … men det var ikke en Sky, det var Fusijama.

Det underfulde Bjerg ragede ovenud af Alverden, syntes slet ikke at stå på Jorden, for Bjærget var så langt borte, at dets Fod gik i et med den blå Tykning, der dannede Himlen over Japan. Men oven over selve Himlen brød Bjergets hvide Snekegle igennem Atmosfæren, så luftigt, så skylet, at jeg i et Nu fattede både Jordens uhyre Masse og dens vægtløse Flugt i Himmelrummet.

Det var som om Jorden var kommen mig imod i sin kosmiske Friskhed, den unge Planet, der vender sig ud af Mulmet, kronet af Nordlyset, med sin halvblå skønne Sfære og Fastlandets mangefarvede Jordsmon belyst af Solen.

Hvad jeg der følte var den samme primitive Erfaring, man kan tilegne sig som Barn ved Synet af den første den bedste Ting, et Strå, en Dråbe på Ruden. Men siden når tillærte Forestillinger har gjort Barndommen til det tabte Land og vakt Illusionen om en anden ædlere Virkelighed, end den vi ser, må der en Fjernhed og Fremmedhed, en sublim Overraskelse til for at gengive Jorden dens Friskhed.

Da jeg så Fusijama, brast den sidste Drøm om en anden Tilværelse end den der er. Jeg begreb, at den højere Verden, vi stunder imod, kun kan være netop den der er, men at vi aldrig i det givne Øjeblik er nået op til den, at vi til daglig er blinde for den. Der lader sig ikke tænke frugtbarere Tanke. Det er i Grunden det eneste et Menneske kan opleve.

Derfor er Fusijama et helligt Bjerg, Genstand for et Folks Kultus.

Colombus! Der er kun én Glæde, der er bestandig, at gense den velsignede Jord.


Klik HER, hvis du vil se min hoved-hjemmeside med blandt andet spændende links til artikler og fotos om rejser og trekking.

Klik HER for at se et udvalg af gode bøger og forfattere, jeg holder meget af.