Fumaroler med svovldampe på bunden af Stephanos-krateret på øen Nisyros.